Menu

Ondernemingsprojecten ter bescherming van het milieu

Verlagen van het energiegebruik

  • Bij investeringsbeslissingen wordt rekening gehouden met de energieprestatie van de machines. De medewerkers worden gesensibiliseerd voor energiebesparingen.
  • De verwarming en klimatisering van de lokalen gebeurt voor een deel met warmtepompen.
  • In 2009 maakte Quo  Vadis een Koolstofbalans. Dit vrijwillige initiatief werd gerealiseerd door een dienstverlener met een ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) licentie. Met deze balans konden de posten die het meeste broeikasgassen uitstoten worden geïdentificeerd. Er werden doelstellingen voor een lagere uitstoot opgesteld.
  • Als gevolg van de in 2009 (gegevens 2008) gerealiseerde Koolstofbalans toont Editions Quo Vadis zijn streven om zijn uitstoot van broeikasgassen te beperken.

 

Opleiding van het personeel voor een groter milieubewustzijn

De werknemers van  Quo  Vadis  werden betrokken bij milieu-initiatieven van de onderneming via werkgroepen, bijvoorbeeld om te bepalen waar het beheer van energie en afval kan worden geoptimaliseerd.

Daarenboven levert  Quo  Vadis  inspanningen om duurzame ontwikkeling te integreren in al zijn interne informatiedragers en communicatiemiddelen:  intranet, nieuwsbrief, affichecampagne…

 

Sensibilisering van leveranciers

Quo Vadis streeft ernaar om samen te werken met leveranciers en onderaannemers die haar sociale en milieudoelstellingen delen. Daarmee wordt rekening gehouden bij hun selectie en hun evaluatie.

Er wordt een selectie- en een evaluatierooster (met kwaliteits- en milieucriteria) ingevuld. Indien deze criteria niet bevredigend zijn, worden verbeteringen gevraagd.

Bovendien maken al onze leveranciers er een erezaak van om de arbeidsomstandigheden te respecteren die in internationale normen worden vastgelegd (werktijden, minimumleeftijd, veiligheid op het werk …).

Een geoptimaliseerd afvalbeheer

Afvalrecuperatie en -valorisatie

  • Naast de bureaus staan recuperatiebakken voor het recycleren van papier, karton en plastic. Hiermee kon tussen 2006 en 2008 een bijkomende 85 ton afval worden gerecycleerd.
  • Jaarlijks wordt meer dan  800  ton papier gerecupereerd dat afkomstig is uit resten bij de productie van de binnenzijde van de  agenda’s.
  • 100% van het recycleerbare afval wordt gesorteerd: offsetplaat,  metaal,   naaispoelen, resten van covers in PVC… Dit wordt gerecycleerd om later te worden hergebruikt in andere toepassingen.
  • Er zijn speciale bakken voor verstuivers, batterijen, vuile kannen …, om alle gevaarlijk afval op conforme wijze te kunnen beheren.
  • Het computermateriaal wordt gerecycleerd door een gespecialiseerde onderneming en de inktcartridges en toners worden teruggenomen voor hergebruik.
  • Systematische recuperatie en eliminatie van alle vloeibaar afval: vloeibaar afval uit het drukproces wordt in retentievaten verzameld en voor energievalorisatie gerecupereerd door een gespecialiseerde onderneming.

Beheer van gevaarlijke producten

Gevaarlijke producten voor mens en milieu werden vervangen door minder gevaarlijke producten. Zo gebruikt Quo Vadis geen kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxicologische bestanddelen meer. Er werd een externe opslag gebouwd om de opslag te optimaliseren.

 

Het Quo Vadis woud: 100 000 bomen in Niger

Samen met Tree-Nation  plant Quo Vadis een woud van 100 000 bomen in Niger. Dit Quo Vadis woud ligt op de plantage van Dosso, 150  km  ten oosten van Niamay. Dit helpt mee de opwarming van de aarde te bestrijden en draagt bij tot de economische ontwikkeling omdat het een bron van regelmatige inkomsten is voor de dorpen die van de plantage afhankelijk zijn.

Met elk aangekocht product van het  gamma Quo Vadis Habana wordt de consument de beschermheer van een boom en kan hij de evolutie ervan opvolgen in de EQUOplantersgemeenschap op foret.quovadis.eu/en/

Tree-Nation werkt samen met het Programma van de Verenigde Naties voor het Milieu en zijn campagne “Planten voor de Planeet“.