Menu

Onze certificaten

Certificaat nr. 1: Quo Vadis gebruikt hoofdzakelijk papier dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen (met PEFC certificaat).

Met het PEFC  certificaat kan het hout worden opgevolgd vanaf het bos tot in de winkel. Wanneer het PEFC logo op een product staat, betekent dit dat het minstens 70% hout bevat dat afkomstig is uit een beheer met PEFC certificaat.

Editions  Quo  Vadis  heeft het opspoorbaarheidstraject van zijn papier sinds december 2007 gecertificeerd.

Meer dan 98% van de agenda’s die Quo Vadis produceert, hebben een PEFC certificaat.

 

 

Certificaat nr. 2: Ons systeem voor kwaliteits- en milieubeheer heeft een  ISO 9001 en 14001 certificaat.

Het  in 2004 verworven ISO  9001  certificaat versie  2000 bewijst ons streven om onze klanten en consumenten hoogwaardige kwaliteitsproducten en -diensten te waarborgen. Het Systeem voor het Kwaliteitsbeheer dekt de volgende activiteiten: ontwerp, productie, verkoop en handel van agenda’s en kantoormateriaal.

Het in 2007 verworven ISO 14001 certificaat versie 2004 waarborgt dat het milieubeheer van de onderneming de vereisten van de norm naleeft, nl,:

  • het naleven van de van toepassing zijnde milieuwetgeving,
  • het engagement ter voorkoming van vervuiling,
  • en het engagement van een continue verbetering

 

Certificaat nr. 3: Het drukken van de agenda’s van  Quo  Vadis is gecertificeerd volgens het Imprim’Vert® merk.

In samenwerking met de Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes,
verwief Editions  Quo  Vadis het merk Imprim’vert®  in  september  2006.

  • Alle gevaarlijk afval wordt in  overeenstemming met de wetgeving door erkende dienstverleners geëlimineerd.
  • De opslag van gevaarlijke vloeibare producten en afval wordt  met retentiemiddelen beveiligd.
  • De onderneming gebruikt geen producten die het label giftig hebben.